Beste vrienden in de Ark  ,

 

“In alles houden we ons gericht op Jezus onze Hoop, doel en voleinder in het werk wat Hij begonnen is door ons allen heen!”

 

Vanuit Jinja Oeganda een warme groet , ook al zitten we in het regenseizoen, waar men deze keer  kan zeggen “ er valt meer als genoeg regen”,  waar vorig jaar droogte voor een paar honger maanden zorgde , is er nu kans op waterschade voor de jonge planten. Graag  gebed voor een verdere stabiele regenval  en een goede oogst.

 

 

 

De laatste drie weken zijn we zeer blij met het team van Cornerstone uit Beugen, die uit verschillende landen komen. Zij zijn met ons mee geweest op het eiland voor de voorgangerstraining en  evangelisatie , en we hebben hen vele ministries mogen laten zien rond Jinja en ook Nsenge bijbelstudie en de lokale kerk op zondag hebben we kunnen bezoeken , 3 mei zijn zij weer teruggekeerd naar Nederland.

 

 

Stichting Servants4biblicalmission, Pijpmakerstraat 76, 4204 RB Gorinchem

Website: www.servants4biblicalmission.jimdo.com

Rekening: NL87RABO0322293502    BIC: RABONL2U, RSIN: 812439582   KVKnummer: 11056806

ANBI-instelling - uw giften zijn aftrekbaar

Telefoon / e-mail Gert-Jan   Direct:  256 - (0)794162663Stephanie direct:  256-  (0)794162691

Skype: gertandsteph E-mail: gertjanvroege@yahoo.com  / stephanievroege@yahoo.com

Postadres in Oeganda: PO Box 723 Jinja Uganda

Na deze mooie en bemoedigende maar ook drukke tijd , hopen we verder te gaan en mogelijk uit te breiden met ons werk op het eiland in mei, met het trainen van meer voorgangers en kerkoudsten  van de lokale kerken op het vaste land.

 

De homescholing van de kinderen gaat dagelijks door, wij hebben voor Sarah een vrijwilligster gevonden om haar extra bij te scholen in engels en haar eerste jaar  van de lagere school.

De adoptie aanvraag is ingediend bij de rechtbank in Jinja en we hopen binnenkort te verschijnen voor de rechter ,bid voor een voorspoedige  behandeling en dat Sarah spoedig een paspoort kan ontvangen!

 

Hebreeën 12:2 Ziende op de overste Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, dewelke, voor de vreugde ,die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand des troons van God (NL studie Bijbel)

 

In Christus verbonden , Gert-Jan , Stephanie, Nathaniah ,Josijah en Sarah Vroege.

 

 

Groetjes

Gert-Jan, Stephanie,

Nathaniah, Josiah & Sarah

 

 

Een andere boodschap voor Vaderdag                                                                Juni 2018

 

Soms kan het leven je verblinden tot op een punt dat het lijkt dat je er niet meer tegen op kan. Soms gebeuren er dingen waarvan je niet weet of je daarvan ooit nog op dezelfde manier zult kunnen ademen. Dat gebeurde er met mijn kinderen en mij. In januari 2017 verliet ons de man, die we 10 jaar hebben gekend, eerst als vriend, toen als echtgenoot, vader, vertrouweling, speelkameraad, leraar en beschermer, voor iemand anders. Hij liet ons in de steek en sneed alles af, alsof we nooit hadden bestaan. Wat doe je dan als de ergst denkbare dingen gebeuren met jou en je kinderen? Je huilt en huilt en huilt. Je ligt op de grond in je slaapkamer in een benauwdheid waarvan je niet wist, dat dat bestond en je roept het uit naar de Heer. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de pijn, die je ziet in het leven van je kinderen. Het is een pijn, die niet opgelost kan worden door een knuffel, een lief woord, een pleister of een grapje.

 

Sommige kinderen ervoeren dit zodanig als een trauma dat het zich ontwikkelde tot lichamelijke gezondheidsklachten. Ziekenhuisbezoeken aan de gastro-enteroloog voor maagproblemen, enorm gewichtsverlies dat resulteerde in het helemaal niet kunnen eten. Dan aanvallen van astma, hoofdpijn, gedragsproblemen, woede. Wat doe je als er een vader is die je als moeder niet kent en die zijn plaats niet kan innemen? Je ziet op naar de Vader der vaders en je zegt: “Help, ik kan dit niet.” Het is voor een alleenstaande moeder van 30 jaar niet makkelijk, zeker niet als 90% van de kinderen tieners zijn. Er was zoveel trauma en pijn bij de kinderen. Ze hadden meer nodig dan alleen deze mama die bad, met hen huilde en praatte en raad probeerde te geven. De kinderen, in het bijzonder de tienerjongens hadden iemand nodig, die het gat kon opvullen dat mama niet kon. Juist dát deed God. Hij stuurde hulp.

 

De Heer stuurde een paar mannen die we kenden wisten en die opstonden om met ons mee te gaan in deze tijd in ons leven. Deze godvrezende mannen gebruikten hun tijd, geld, middelen en energie en hielpen mijn kinderen daarmee. Oom Dan (Drasiga) stond bekend als onze sport-oom. Hij maakte thuis volleybal en basketbalvelden voor de kinderen om actief bezig te zijn. Hij kwam in het weekend om met hen te spelen, met hen te praten en aan te moedigen. Hij kocht basketbal- en voetbalschoenen, kniebeschermers enz. voor de jongens voor school. Hij nam de tijd om naar school te gaan en met de onderwijzers te spreken hoe de kinderen hun studie konden verbeteren. Dan is er ook oom Gert-Jan (Vroege). Oom Gert-Jan begon met Bijbelstudie met al de kinderen en nam ook speciaal de tijd voor de jongens. Hij nam de jongens mee om te zwemmen en had gesprekken met hen. Hij kwam gewoon bij het gezin thuis en nam films voor de kinderen mee om naar te kijken.  Hij woonde met zijn gezin ook bezoekdagen bij op school. Last but not least is er oom James (Senyonjo). Oom James gaat, net als oom Gert-Jan naar onze kerk. Hij was ons door onze familie raadgever aanbevolen. Ik kende oom James niet zo goed, maar wist wel wie hij was.  Toen hij werd benaderd over wat er in ons gezin aan de hand was en hoe we wat geestelijke en fysieke steun konden gebruiken, sloot hij zijn ogen daar niet voor. Als hij vrij was van de bijbelschool kwam hij drie keer in de week een paar uur om bij de kinderen te zijn, in het bijzonder bij de jongens. Hij sprak écht met hen. Geen geklets, maar stevige gesprekken.  Hij hielp zelfs om wat harde liefde uit te delen als ik gewoon de kracht daar niet voor had en het niet kon. Oom James heeft ook geholpen onze Benja te plaatsen in een vakschool. Hij kende het hele bestuur en alle in’s en out’s waarvan mama geen idee had. Wat zijn deze drie mannen een geweldige zegen geweest.

 

De ouders van oom Dan zijn ook zo vriendelijk voor mijn kinderen geweest. Ze hebben hen liefdevol behandeld toen hij hen meenam naar zijn dorp om hen in een dorps-omgeving te laten werken. Tante Stephanie (de vrouw van oom Gert-Jan) klaagde nooit dat haar man tijd met de kinderen doorbracht. Ze nodigde zelfs de meisjes uit als Gert-Jan bij de jongens was. De meisjes mochten bakken en hadden Bijbelstudie over wat het betekent om als een jonge vrouw voor de Heer te leven. De vrouw van oom James werkte ook nooit tegen. Ja, het is een bediening, maar als hun harten niet eensgezind zijn met hun mannen, dan geeft dat problemen. Dank jullie, vrouwen, dat ook jullie van mijn kinderen houden.

 

Deze drie mannen vulden het gat. Ieder weer op een andere manier dan de ander maar ze vervulden het doel van God en op Zijn tijd. Eén van mijn meisjes vertelde me een verhaal hoe God onze gebeden beantwoordt.  Ze vertelde dat een maand voor haar verjaardag, ze voelde dat ze haar verjaardag niet wilde vieren omdat “Papa er niet was”. Ze zei dat ze had gebeden: “God, laat papa thuiskomen. Ik wil mijn verjaardag niet vieren zonder dat er hier een vaderfiguur is.” Maar precies op haar verjaardag kwam één van onze “ooms” met een verjaardagstaart en een jurk in haar favoriete kleur. Hij kwam echt met drie taarten en drie cadeaus voor de andere twee die ook in die maand jarig zouden zijn. Ik wist wel af van die taarten, maar was verrast dat er ook cadeaus bij waren. Mijn dochter vertelde me de maand na haar verjaardag over haar gebed en hoe God dat had verhoord. Ik omhelsde haar en samen huilden we. We huilden omdat God haar had verhoord en zelfs midden in het verdriet had geantwoord.  

 

Daarom wil ik deze Vaderdag een geweldig “dank jullie wel” zeggen tegen onze bijzondere ooms Dan, Gert-Jan en James. Ik wil hen bedanken dat ze in de bres zijn gaan staan, hebben geluisterd en hun liefde, begrip, wijsheid, genezing en meer van Christus in het leven van mijn kinderen hebben gegeven. Ik heb niets dat ik terug kan geven voor wat jullie gedaan hebben en nog doen. Ik bid alleen dat God jullie overvloedig wil zegenen voor jullie handen en harten die naar mijn kinderen waren uitgestrekt. MAAR … ik wil ook een groot “Dank je wel” zeggen tegen alle andere Godsmannen, die in de hele wereld zijn uitgegaan en in de bres staan om kinderen, die geen vader hebben te leiden, te stimuleren, op te tillen, te corrigeren en te leren. Moge God jullie zegenen!

 

Met alles waardoor ik gegaan ben, heb ik geleerd hoe gezegend ik ben dat ik opgegroeid ben met CarlMcAulay als mijn vader. Pappa, je hebt me nooit verlaten, Je was er. Wat er ook gebeurde, je bleef trouw aan Mama en toonde me wat een vader en een echtgenoot moet zijn. Mijn kinderen mogen naar u opkijken en zeggen: “Opa is een goed voorbeeld om na te volgen.” Dank u, Pappa. Ik heb het altijd gewaardeerd, maar als uw 47-jaar oude dochter prijs ik u dat u staande bleef in uw toewijding aan God, aan uw vrouw en aan ons als uw kinderen. Ik ben er trots op om een dochter van CarlMcAulay te zijn.

 

En aan de Allerhoogste Vader, Vader God, U vervult ALTIJD Uw woord. U voorziet in alles wat we nodig hebben. Ook in de gebeden van een jong meisje dat haar verjaardag niet wilde vieren. U bent een Vader voor de vader-lozen en Ik ben zo blij dat mijn kinderen en ik weten dat U ons “niet zal begeven en verlaten” (Deut. 31:6).

 

Steunend op de Allerhoogste Vader,

 

Deidrak

Nagekomen bericht , van fam. Vroege, van de 1ste hoorzitting die plaats gevonden heeft dinsdag 19 juni, betreffende de adoptie van Sarah.

Bij deze willen we u allen bedanken voor uw gebed. Afgelopen dinsdag waren we in de rechtszaal in Jinja voor de adoptie van Sarah. De rechter heeft ons gesproken in zijn kantoor na eerst anderhalf uur in de rechtszaal gezeten te hebben. Hij was heel aardig en sprak zelfs met de kinderen. De meeste papieren waren in orde. Ze willen alleen nog een extra document hebben vanuit het dorpje waar Sarah gevonden is, om uit te sluiten dat er geen familie aanwezig is. Daarna kunnen we weer een tweede datum aanvragen bij dezelfde rechter. Voor de rest gaat het goed bij ons. Ook het extra werk in de dorpjes op het vaste land is gestart. Elke dinsdag en donderdag mogen we dezelfde studies geven die we ook op de eilanden geven. 

Een warme groet van familie Vroege in Oeganda.