Nieuwsbrief januari 2017

Laat de Heer uw vreugde blijven: ik zeg u nogmaals wees altijd  verheugd laat iedereen u kennen als vriendlijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Lieve vrienden in Nederland

In onze gemeente in Jinja gaan we stap voor stap door de Filippenzenbrief,  het duurt meestal een aantal maanden voor we een brief/ boek hebben behandeld. Herhaaldelijk komt nu  ‘vreugde’ hierin naar voren. ‘Vreugde’ of ‘Joy’ is een bijnaam die onze dochter Sarah heeft gekregen. Ze heeft altijd ‘joy’ ze gaat de dag door met een grote glimlach. Als ouders worden we er dan weer bij stilgezet dat we soms de vreugde een beetje vergeten. Een beetje meer lachen en met vreugde ons werk doen is daarom het komende jaar voor ons een opdracht , binnen ons gezin en voor de mensen om ons heen. 

Het komende jaar moet veel papier werk gedaan worden, paspoorten moeten worden vernieuwd , we wachten nog steeds op het visum van Stephanie en de adoptie van Sarah die in augustus zal beginnen. Allemaal papier werk waar we meestal niet de ‘joy’ van inzien. Je krijgt dan te maken met corruptie en omslachtige procedures!!  Maar nogmaals; heb vreugde en wees altijd verheugd! 

 

AFTC  > Answering for the Children

In deze nieuwsbrief willen we jullie  weer wat  meer vertellen over de Familie Dodo, met hun twee biologische kinderen en 29 adoptie kinderen . Het begon in 1999 toen Deidrah McAulay naar Oeganda kwam vanuit Amerika. Ze voelde zich  geroepen om kinderen te helpen in nood.  Als kind in Oeganda met eigen ouders  wordt er meestal goed voor je gezorgd, maar als ouder komen te overlijden of  het kind wordt achterlaten door vader en moeder, dan  komen de  kinderen vaak bij familie of stiefouders terecht. Deze kinderen worden vaak gezien als een last en dan afgewezen. Over de jaren heen heeft de familie Dodo nu 29 kinderen mogen opvangen en opvoeden als hun eigen kind. We willen het niet echt een weeshuis noemen, ook al zijn de meeste kinderen echte wezen, dit gezin heeft een papa en een mama! In weeshuizen is dit meestal niet het geval en worden ze groot gebracht door ‘aunties’  (verzorgers).   Dat zijn dus 31 kinderen in een gezin,  je kunt je misschien een beetje voorstellen dat er altijd wel wat te regelen of doen is…De jongste is nu 5 en de oudste is  vorig jaar getrouwd . Een paar korte  getuigenissen van het afgelopen half jaar om aan te geven hoe intensief dit gezin het dagelijks leven  kan ervaren.

-        Jaren lang gingen de oudste kinderen  naar een kostschool  in Kampala, maar vanaf 2016 is er een goede school in Jinja gekomen wat voor het gezin veel reisuren wegneemt! 

-        Bij een van de jongens  14 jaar oud kwam vorig jaar naar voren dat hij depressief was en stemmen hoorde, tot tweemaal toe probeerde hij zelfmoord te plegen door het innemen van pillen en door insecticide te drinken. Dit allemaal om meer aandacht te krijgen

-        Een ander meisje  kreeg een aantal maanden terug spiertrekkingen, men kon niet vinden wat de oorzaak was, scans, en vele testen werden gedaan, uiteindelijk keerde werd alles weer normaal  door het gebruik van medicijnen.

-        Een van de meisjes kan goed leren, maar is heel moeilijk qua gedrag, zij is nu naar familie gestuurd in de hoop dat haar gedrag beter zal worden, als ze ziet hoe minder bevoorrechte kinderen leven.

-        De meest recente zorgen zijn van een jongen uit het gezin die in minder dan 24 uur zo ziek werd dat hij bloed begon over te geven. De ouders verblijven nu met hem in het beste ziekenhuis van Kampala. Hij heeft een bloedtransfusie nodig, maar bloed is schaars  in Oeganda.  

 

U leest wel er is altijd wat gaande in Huize Dodo, bovenstaande zijn zaken die veel stress met zich mee brengen, dan hebben we het nog niet eens over de gewone, een tandartsbezoek, een paar nieuwe schoenen kopen, dagelijks koken enz.

Wij proberen zo veel mogelijk de familie Dodo te helpen.

In de eerste maand van dit jaar (schoolvakantie in Jinja) mocht ik zwemles geven aan de kinderen , sommige hebben watervrees,  mooi om te zien dat zij dat  overwinnen en anderen voor het eerst naar het diepe zwommen op eigen kracht!

Stephanie mocht een bijbelstudie afronden m et de oudere meiden over puurheid   ‘Cherish’. Dit is een hele waardevolle tijd waar Stephanie dieper in kan gaan op de dagelijkse leven waarin sommige dingen niet gezien worden als waardevol maar als ‘consumptie’.

Ikzelf  ben met de oudste kinderen een studie  beginnen over  fundamenten van het geloof van John MacArthur. Ook hier komen ze met vele levensvragen die tieners hebben!

 

Dank- en gebedspunten;

-        Gert-Jan heeft zijn visum voor een jaar mogen ontvangen.

-        Voor de extra giften die door een ieder van u gegeven zijn in december, hierdoor kunnen Gert-Jan, Nathaniah en Josiah naar Nederland komen in april en mei dit jaar.  Prijs de Heer! Na twee en een half jaar,  Stephanie zal achterblijven met Sarah, omdat zij nog niet reizen mag!

-        Voor  Josephs genezing ( zoon van de  famielie Dodo) dat het bloeden zal stoppen in Jezus Naam en de operaties goed zullen verlopen! Ook voor de ouders van AFTC, Jo en Deihdra Dodo, voor rust, gezondheid, al het  geregel voor 31 kinderen enz!

-        Voor vreugde en nogmaals vreugde in ons werk en door ons werk heen, door Zijn Kracht.

-        Gebed voor  de laatste klas van de voorgangerstraining op de eilanden  in februari , we hopen in maart een opleiding te beginnen die twee jaar duurt! Bid voor de locatie en dat er nieuwe studenten komen.

Dank u wel voor al uw gebed en steun en tot gauw.

 

Groetjes

Gert-Jan, Stephanie,

Nathaniah, Josiah & Sarah

 

 


 

 

 


Location

 Stichting Servants4biblicalmission, Pijpmakerstraat 76, 4204 RB Gorinchem

Website: www.servants4biblicalmission.jimdo.com

Rekening: NL87RABO0322293502    BIC: RABONL2U, RSIN: 812439582   KVKnummer: 11056806

ANBI-instelling - uw giften zijn aftrekbaar

 

Telefoon / e-mail Gert-Jan   Direct:  256 - (0)794162663Stephanie direct:  256-  (0)794162691

Skype: gertandsteph E-mail: gertjanvroege@yahoo.com  / stephanievroege@yahoo.com

Postadres in Oeganda: PO Box 723 Jinja Uganda

 


Impressions