Nieuwsbrief  Familie Vroege, December 2018

 

“Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de Hemel” Mattheüs 5:16

 

Het is een voorrecht om samen de Bijbel te mogen bestuderen  , samen met de leden van Gods kerk hier in Oeganda. Als wij als groep elkaar ontmoeten kijken we voornamelijk uit naar de tijd dat we hetgeen wij aan  huiswerk geleerd en in praktijk gebracht  hebben met elkaar delen. De lessen die ze geleerd hebben moet men in de praktijk brengen , en  dit geeft elke keer weer bevestiging dat  Gods Woord een Levend Woord is dat van Zijn werking getuigt  als de studenten “wonderlijke” gebeurtenissen delen .

 

“…indachtig de woorden  van de Heer Jezus, die immers gezegd heeft: ”Geven maakt gelukkiger dan ontvangen! “ Handelingen 20:35b

Michaël ,een student op het eiland kon er een keer niet bij zijn , hierdoor kon hij niet zijn huiswerk delen, toch vroegen we of hij een getuigenis had  van de afgelopen tijd. Hij bood zijn excuses aan dat hij een week had gemist en vertelde ons het volgende ; ” hij kon niet komen omdat een oudere buurvrouw in nood was , haar huis viel in duigen door de vele regenbuien . Michaël had zijn hulp direct aangeboden als vrijwilliger om haar uit de nood te helpen, ook  gebruikte hij zijn persoonlijke geld om het dak weer functioneel  te maken. Direct na dit getuigenis gaven we aan dat dit precies het huiswerk was dat men moest doen.

Ook al had hij die keer klas gemist, God had hem het huiswerk laten doen.  Het huiswerk voor die week was,” Liefde tonen aan een naaste”!  en  “het geven van geld in de kerk en de liefde gaven“ ! Beiden kon hij in praktijk  brengen en zo  getuigen van Gods wonderbaarlijke werking .

Alfred. De lessen en de vele Bijbelteksten die Alfred had geleerd gaf hij door in zijn kerk, over  de collecte en liefdegaven. De leden van de kerk zagen dat zij hierin tekort schoten in hun kerk en vanaf die tijd geven de mensen meer in de collecte . Ook kon men nu een speaker kopen voor het geluidssysteem !

 

 

“Ons resten geloof ,hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde “ (1 Korintiërs 13:13) 

Peter, ook een student op het eiland, als hij getuige was van een huis dat in brand stond ging hij allereerst het huis binnen om te zien of er nog iemand  binnen was ( er is geen brandweer op het eiland). Na de ontdekking dat het huis leeg was bracht hij zo veel mogelijk persoonlijke spullen naar buiten. Na dit alles ontmoette hij de eigenaar van het huisje, die was zeer verrast dat iemand bereid was om dit te doen voor hem, de eigenaar was een moslim , na dezer gebeurtenis kwam hij naar de kerk en gaf zijn leven aan Jezus.  Liefde tonen aan de naaste bracht deze man tot geloof!

Brainard, hij mocht afreizen naar het dorpje van zijn ouders om ook zijn broer weer eens  te zien, die volkomen verslaafd was aan het drinken van alcohol ( wat een groot probleem is hier in Oeganda) .

Jaren lang bad hij op afstand voor zijn broer , nu mocht hij vruchten zien op zijn gebed en zijn broer opende zijn hart om te luisteren  naar de lessen en de vele Bijbelteksten , nu is hij op weg met  Jezus .

 

Uw richtlijnen  zijn voor mij een wonder daarom volg ik ze met mijn hart. Als uw woorden opengaan, is er licht en inzicht voor de eenvoudigen.  (Psalm 119:129-130)

 

Ronard , toen we in de week samen het thema hadden over “Eenheid” samen met het verhaal van Nehemia toen men de muren kon herstellen van Jerusalem , bracht Ronard dit getuigenis ;” toen ik dit verhaal deelde in mijn kerk en vroeg om dit samen  in de praktijk te brengen , was het mogelijk om de vloer in de kerk te herstellen, met het vele sjouw werk omdat  alle  materialen , zoals zand en cement van ver gehaald moeten worden (met de lokale boten). Dit was een dag dat allen in eenheid werkte en de relaties in de kerk versterkt werden.

Rachel, toen Rachel haar huiswerk mocht delen over ” Eenheid”,  vertelde ze dat ze getuige was van een gezin waar de dochter zwanger was geworden, de vader bood geld aan voor een abortus. Ze mocht delen van Gods liefde en de lessen die ze geleerd had. Na veel tijd samen besloot de man en vrouw samen de abortus niet door te zetten, nu hebben zij van het geld een koe gekocht.

Francis , in zijn dorpje was een stelletje die aantoonden dat ze gingen scheiden, ook hier werden de lessen en wijsheid gedeeld over vergeving en eenheid , Bijbelverzen en vele uren samen met hen werden beloond, ze vergaven elkaar en zetten de scheiding niet door.

 

 

 

 

Prijst Zijn Naam , de Heer is goed (Psalm 100)

Dank: voorgangers komen met geestelijke honger en men komt trouw. Goede gezondheid voor ons allen. De Stichting  die nu opgezet is in Oeganda ,Global Outreach Mission Oeganda (vanuit USA).

 

Gebed: Speciaal voor de adoptie die niet echt lekker loopt in het verzamelen van meer bewijs vanuit het dorpje waar Sarah gevonden is. Voor een nieuw en druk 2019 , verlof, visa, meer Bijbelstudiegroepjes.

 

 Voor u/jullie allen Gods zegen en groeten,

 

Gert-Jan, Stephanie, Nathaniah, Josiah & Sarah

 

Stichting Servants4biblicalmission, Pijpmakerstraat 76, 4204 RB Gorinchem

Website: www.servants4biblicalmission.jimdo.com

Rekening: NL87RABO0322293502    BIC: RABONL2U, RSIN: 812439582   KvK nummer: 1056806

ANBI-instelling - uw giften zijn aftrekbaar

Telefoon/e-mail Gert-Jan direct: 256-(0)794162663; Stephanie direct:  256-  (0)794162691

Skype: gertandsteph E-mail: gertjanvroege@yahoo.com  / stephanievroege@yahoo.com

Postadres in Oeganda: PO Box 723 Jinja Uganda