Inkomsten

Ontvangen giften                                       € 20.307,05

Ontvangen rente op spaarrekening            € 11,19 

Totaal inkomsten                                       € 20.318,24

 

 

Uitgaven

Bankkosten / debetrente                            € 228,78

Naamswijziging stichting (notaris)           € 459,80

Verzekeringen fam. Vroege                       € 4.891,18

Visa fam. Vroege                                       € 1.350,00

Kosten levensonderhoud fam. Vroege      € 13.500,00

kosten activiteiten in Oeganda  

Nieuwsbrief fam.Vroege                           € 130,03 

Totaal uitgaven                                         € 20.559,79

 

 

Inkomsten – uitgaven                               € -241,55

 

 

 

Balans

                                01-01-2015                      31-12-2015              Toename banksaldo

Betaalrekening        € 2.178,25                        € 4.157,10

Spaarrekening         € 3.620,40                        € 1.400,00

Totaal                      € 5.798,65                        € 5.557,10                 € -241,55