Financiële verantwoording 2016

 

Inkomsten

Ontvangen giften

20283,60

Ontvangen rente op spaarrekening

7,35

Totaal inkomsten

20290,95

 

Uitgaven

Bankkosten / debetrente    

127,50

Verzekeringen  fam. Vroege  

3300,00

Visa fam. Vroege  

800,00

Bijdrage aanschaf solar fridge fam. Vroege 

1400,00

Kosten levensonderhoud fam. Vroege & kosten activiteiten in Oeganda   

12000,00

Diversen fam. Vroege

1415,00

Totaal uitgaven         

19042,50

 

Inkomsten – uitgaven

1248,45

 

Balans                            

 

31-12-2015

31-12-2016

Resultaat

Betaalrekening

4157,10 

4298,20

 

Spaarrekening

1400,00 

2507,35

 

Totaal

5557,10

6805,55

1248,45

 

 

(Alle bedragen in Euro)