Financiële verantwoording 2014


Inkomsten

Ontvangen giften 2014                                      € 22.391,00


Uitgaven

Bankkosten / debetrente                                         € 237,96

Verzekeringen                                                     € 2.417,61

Kosten levensonderhoud fam. Vroege &          € 10.860,00

kosten activiteiten in Oeganda

Tickets                                                                 € 4.131,00

----------------

Totaal uitgaven                                                  € 17.646,57


Inkomsten – uitgaven € 4.744,43


Balans

                                01-01-2014                     31-12-2014               Toename banksaldo

Betaalrekening         € 1.033,82                       € 2.178,25

Spaarrekening               € 20,19                       € 3.620,40

Totaal                       € 1.054,01                       € 5.798,65                     € 4744,64