Financiële verantwoording 2013

 

 

Inkomsten

Ontvangen giften 2013                                 € 23.761,50

 

 

Uitgaven

Bankkosten / debetrente                                    € 209,88

Verzekeringen                                                € 1.767,19

Kosten levensonderhoud fam. Vroege &      €19.627,00

kosten activiteiten in Oeganda

Verzorgen aangifte belastingdienst                     € 75,00

Aankoop auto                                                 € 4.330,14

Boekenleggers                                                     € 41,19

Malariatabletten                                                € 222,20

----------------

Totaal uitgaven                                             €26.272,60

 

 

Inkomsten – uitgaven                                   € -2.511,10

 

 

 

 

 

Balans

                                    01-01-2013                       31-12-2013            Toename banksaldo

Betaalrekening            € 3.544,92                         € 1.033,82

Spaarrekening                  € 19,87                              € 20,19

Totaal                          € 3.564,79                         € 1.054,01                   € -2510,78