Financiële verantwoording 2012

 

Inkomsten

Ontvangen giften 2012                                    €20.124,62

 

 

Uitgaven

Bankkosten / debetrente                                      € 223,19

K.v.K.                                                                    € 24,08

Verzekeringen                                                  € 3.493,11

Kosten levensonderhoud fam. Vroege &        €13.735,02

kosten activiteiten in Oeganda

Aanslag Belastingdienst                                   € 1.341,00

Meubels Oeganda                                                € 995,88

Tickets                                                              € 3.128,00

Terugstorting onbedoelde gift                               € 50,00

----------------

Totaal uitgaven                                                €22.990,28

 

 

 

 

Inkomsten – uitgaven € -2.865,66

 

 

 

 

 

 

 

Balans

                          01-01-2012              31-12-2012               Toename banksaldo

Betaalrekening € 6.410,58                 € 3.544,92                 € -2865,66